loading spinner

Avís legal

Avís legal

Dades identificatives

En cumpliment amb el deure dinformació recollit en larticle 10 de la Llei 34/2002, de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li informem:

MAKERS AND 3D PRINTING TECHS, SL, opera sota la denominació TRESDENOU® (en endavant, TRESDENOU) i és una empresa dedicada a la comercialització de tot tipus de productes i serveis relacionats amb la Impresió 3D i el món MAKER.

TRESDENOU es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44407, foli 164, full 455227.

TRESDENOU amb NIF B66333220, és una societat domiciliada als efectes de la present informació en el Carrer de Pujades, 184, 08005 de Barcelona, i és en la actualitat lencarregada de la explotació, gestió i funcionament del lloc web www.tresdenou.com.

Usuaris

Laccés i/o ús daquest portal atribueix la condició dUSUARI, que accepta, mitjançant aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les mencionades Condicions seran daplicació independentment de les Condicions Generals de Contracció que en el seu cas resulten dobligat compliment.

Ús del portal

www.tresdenou.com proporciona laccés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (daquí en endavant, els continguts) en Internet pertanyents a TRESDENOU, o a tercers als que lUSUARI pot tenir accés. LUSUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat sestén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre lUSUARI serà responsable daportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència daquest registre, a lUSUARI se li pot demanar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. LUSUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que TRESDENOU ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a lordre públic.

  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de TRESDENOU, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriormentmencionats;
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

TRESDENOU es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris iaportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, lordre o la seguretat pública o que,  al seu judici, no resultaren adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, TRESDENOU no serà responsable, dintre dels límits marcats per la llei, de les opinions dels usuaris a la seva web a través de qualsevol eina de participació.

Propietat Intel·lectual i Industrial

  1. Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altre informació que aparegui en aquest lloc Web són propietat de TRESDENOU per sí o com cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.
  2. Lusuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma dexplotació dels elements referits en lapartat anterior sense autorització expressa de TRESDENOU.
  3. Lusuari sabstindrà dutilitzar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comporten un risc o dany o inutilització del lloc Web i/o els seus continguts.
  4. 4TRESDENOU no se responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin daquesta pàgina web, ni de la informació que a través della transmetin a tercers. L’ús dels continguts que pugui fer lusuari i les eventuals conseqüències, anys o perjudicis que poguessin derivar-se, són dexclusiva responsabilitat de lusuari. TRESDENOU sesclou pels danys i perjudicis de tota mena causats als usuaris per l’ús denllaços (links), directoris i eines de recerca, que permetin als usuaris accedir a llocs Web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altre programari maliciós en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. TRESDENOU es reserva el dret dexercir les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

TRESDENOU no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol mena que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errades o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programari maliciós o lesiu en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

TRESDENOU es reserva el dret defectuar sense previ advertiment les modificacions que consideri oportunes al seu portal, puguen canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del mateix com la manera en que aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços a altres llocs dinternet, TRESDENOU no exercirà cap tipus de control vers aquests llocs i els seus continguts. En cap cas TRESDENOU assumirà responsabilitat de cap mena pels continguts de cap enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, veracitat, validesa, i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervíncles o altres llocs dinternet. Tanmateix la inclusió daquestes connexions externes no implicarà cap tipus dassociació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret dexclusió

TRESDENOU es reserva el dret de denegar o retirar laccés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís a instància pròpia o dun tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

TRESDENOU perseguirà lincompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

TRESDENOU podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades  com aquí apareixen.

Legislació aplicable, jurisdicció i renúncia de fur

La relació entre TRESDENOU i lusuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols de Barcelona.

Ambdues parts contractants renuncien expressament al seu fur sometent-se als Jutjats i Tribunals de Barcelona.   

Menu

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in