loading spinner

Política de privacitat

Política de Privacitat

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas de que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra normativa en desenvolupament.

Informació als usuaris

-Apartat “Nou Client

D’acord a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que mitjançant l’emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractas en fitxers de MAKERS AND 3D PRINTING TECHS, S.L. (d’ara endavant TRESDENOU).

La principal finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels usuaris registrats a la nostra web, així com l’enviament de publicitat relativa als productes i servei comercialitzats per TRESDENOU o per a l’enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d’altres entitats.
Si no desitja rebre aquest tipus de publicitat haurà de marcar la casella que apareix en el formulari.

TRESDENOU assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedits per a cap altre ús sense mitjançar consentiment previ i exprés dels nostres usuaris. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i unicament seran utilitzades per a aquesta finalitat.

-Apartat “Realitzar Compra

D’acord a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que mitjançant la cumplimentació dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en fitxers de TRESDENOU.

La principal finalitat d’aquest fitxer es mantenir la relació contractual amb els nostres clients, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d’estudis estadístics, així com l’enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per TRESDENOU o per a l’enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d’altres entitats.

Amb motiu de la compra les seves poden ser comunicades als següents destinataris:

  • Entitats bancàries pel pagament de les compres mitjançant targeta.
  • A l’Oficina de Consumidors i Usuaris en cas d’existir alguna reclamació.
  • Als fabricants, Serveis Tècnics i/o majoristes en el cas de garantíes o reparacions. Aquests destinataris poder entar ubicats tant dins del territori espanyol com fóra del mateix, en funció del producte i/o servei adquirit.
  • En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les Forces i Cossos de Seguretat.

TRESDENOU assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense mediar consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran utilitzades per a aquesta finalitat.

-Apartat “Butlletí ofertes

De conformitat amb el dispós a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l’adreça de correu electrònic facilitada serà incorporada en un fitxer titularitat de TRESDENOU amb la finalitat d’enviar el butlletí d’ofertes. Aquest butlletí té caràcter exclusivament informatiu. Les dades personals són utilitzades per TRESDENOU d’acord amb les exigències de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

-Apartat “Formulari de Contacte i Centre de Suport de TRESDENOU

De conformitat amb el dispós a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l’adreça de correu electrònic facilitada serà incorporada en un fitxer titularitat de TRESDENOU amb la finalitat de gestionar el centre de suport de TRESDENOU i el contacte amb el client vía tiquet.

Ús dels tiquets

Cada usuari pot accedir als seus tiquets mitjançant usuari i contrasenya. Les contrasenyes són personals i intransferibles i l’usuari és responsable de l’ús de les seves contrasenyes i de la comunicació a tercers. La informació que contenen els tiquets és de caràcter confidencial. TRESDENOU prohibeix la publicació dels tiquets a tercers i la divulgació en fòrums, xarxes socials i qualsevol lloc web.

-Apartat “Formulari RMA

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que mitjançant la cumplimentació dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en fitxers de TRESDENOU.

La principal finalitat d’aquest fitxer és la gestió del RMA (procediment de garantía del seu producte).
Les seves dades poden ser comunicades als fabricants en el supòsit de productes avariats o defectuosos.

Consentiment

Mitjançant l’enviament dels formularis entenem que l’usuari presta el seu consentiment per a que es tractin les dades conforme a les finalitats previstes en cadascún dels formularis. TRESDENOU no comunicarà les dades a tercers excepte en els casos legalment establerts o autoritzats per l’interessat. TRESDENOU comunica als titulars de les dades la seva intenció d’enviar-lis comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol mitjà de comunicació electrònic equivalent. Tanmateix, els titulars manifesten conéixer aquesta intenció i donen el seu consentiment exprés per a la recepció de les esmentades comunicacions. El consentiment aquí prestat pel Titular per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

Drets dels interessats

L’interessat pot exercir els seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) en relació a les seves dades personals dirigint-se per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a la adreça Carrer Pujades, 184, 08005, de Barcelona, mitjançant el nostre formulari o a l’adreça de correu electrònic clientes@tresdenou.com. TRESDENOU té a la seva disposició models mitjançant els quals pot exercitar els drets ARCO.

Qualitat de les dades

Els usuaris deuran garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que hagin estat recollides.
Protecció de menors
No recollim dades personals de menors. És responsabilitat del pare/mare/tutor legal vetllar per la privacitat dels menors, fent tot el possible per assegurar que han autoritzat la recollida i l’ús de les dades personals dels menors.

Xarxes Socials

Mitjançant la nostra pàgina web pot accedir a xarxes socials com Twitter o Youtube d’accés obert a tots els usuaris. Es tracte de llocs web on l’usuari pot registrar-se i seguir-nos gratuitament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conéixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotografíes i vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials deuran ser conscients de que aquest llocs són independents de la web www.tresdenou.com i està obert, és a dir, és visible per a tots els usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per Twitter o Youtube. TRESDENOU no és titula de les xarxes socials.

Menu

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in